cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebiedsontwikkeling

editor
Vincent Tiel Groenestege, Martin Woestenburg

author
Visiegroep Cradle to Cradle, Jos Jonkhof

publisher
Dienst Landelijk Gebied

published
2010

language
Dutch

website
www.minlnv.nl