20 nov '13

3 miljoen voor Biesbosch Museum

Op 15 november heeft Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de begroting voor 2014 goedgekeurd. In deze begroting is € 3 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitbreiding en herinrichting van het Biesbosch Museum. Op de foto overhandigt Douwe Altena, voorzitter van de Stichting Biesbosch Museum, het eerste exemplaar van het Bidbook Biesbosch Museumeiland aan de gedeputeerde van Ecologie en Handhaving van de Provincie Noord- Brabant, Johan van den Hout.