Artist impression van de doorsnede van de Nederlandse delta.
26 aug '20

IABR– DOWN TO EARTH: Droogte in de Delta

Binnenkort te zien in het Keilepand in het Merwe-Vierhavensgebied te Rotterdam: het IABR–Atelier Droogte in de Delta. Een schitterende tentoonstelling met een 30 meter lange doorsnede van de Nederlandse delta. De tentoonstelling is open voor publiek van 19 september tot en met 18 oktober 2020.

In de afgelopen jaren heeft klimaatverandering zich in Nederland niet alleen doen gelden door een teveel aan water, maar ook door het ontstaan van zoetwatertekorten. De Nederlandse delta is ingericht op het zo snel en efficiënt mogelijk afvoeren van water vanuit het oogpunt van waterveiligheid en landbouwproductiviteit, maar niet op het vasthouden van water als we het nodig hebben. Nog niet. Het is een nieuwe uitdaging die het ontwerpend onderzoek van het IABR–Atelier Droogte in de Delta in beeld brengt. Studio Marco Vermeulen heeft in dit Atelier de mogelijkheden onderzocht om het waterbufferend vermogen van de delta te vergroten; boven de grond én onder de grond.

Het belooft een spectaculaire tentoonstelling te worden! Met een animatie zal de Nederlandse delta op een unieke manier vertoond worden. Vanuit de doorsnede: kijkend richting de oorsprong van de Schelde, Maas en Rijn tot aan de Alpen. In een cyclus van enkele minuten toont de animatie het huidige functioneren van de Nederlandse Delta, de problemen die ontstaan door klimaatverandering en mogelijke oplossingen in samenhang met andere transitie-opgaven.

Meer nieuws over de opening van de tentoonstelling is te vinden op de website van het IABR in de eerste week van september. Droogte in de Delta is open voor het publiek van 19 september tot en met 18 oktober - van dinsdag tot en met zondag, van 11 tot 17 uur. Op maandag zijn wij gesloten. Vanwege het coronavirus en de voorschriften van de RIVM is het nodig een time slot te reserveren - dat kan vanaf 1 september.