Animatie: IABR Droogte in de Delta

Deze video is een van de vertalingen van de resultaten van het onderzoek in het IABR–Atelier DROOGTE IN DE DELTA (2019 - 2020)

We hebben ons land honderden jaren lang steeds slimmer ingericht op het zo snel en efficiënt mogelijk afvoeren van water vanuit het oogpunt van waterveiligheid en landbouwproductiviteit. Maar hoe water vast te houden om het te kunnen gebruiken als we het nodig hebben, dat is een onverwachte en compleet nieuwe uitdaging. Dat vraagt om een omslag in denken en handelen: van een vanzelfsprekend natte delta die haar water zo snel mogelijk moet afvoeren om droge voeten te houden, moeten we naar een delta die zoetwater kan vasthouden om erover te kunnen beschikken als we het nodig hebben.

Deze video is een van de vertalingen van de resultaten van het onderzoek in het IABR–Atelier DROOGTE IN DE DELTA (2019 - 2020), uitgevoerd door Studio Marco Vermeulen en is eigendom van de IABR.

Deze video en het onderzoek zijn tot stand gekomen met steun van de Rijksoverheid, in het kader van de ARO, de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp van eerst het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vanaf 2017 het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
uitgave
2020

website
vimeo.com