25 sep '17

Publicatie Energie en Ruimte

Gepresenteerd op de Landschapstriënnale: de publicatie 'Energie & Ruimte - een nationaal perspectief'. Naast onze bijdrage over warmte, bijdragen van o.a. Dirk Sijmons, HNS, WUR, Posad en Fabric. Gecoördineerd door Vereniging Deltametropool en vormgegeven door 75B.

‘Hoe veel ruimte vraagt het duurzaam opwekken van onze energie?’ ‘Past dat eigenlijk wel in Nederland?’ ‘Wat betekent dat dan voor onze steden en ons landschap?’ Voor de hand liggende vragen die nog niet eerder in detail waren uitgewerkt en bij elkaar voor heel Nederland op een kaart gezet zijn. De publicatie ’Energie & Ruimte – een nationaal perspectief’ schetst een mogelijk antwoord en laat zien welke keuzes er voorliggen.

Verkrijgbaar bij de boekhandel op het Nieuwe Instituut en te bestellen via Vereniging Deltametropool. Hier kan de publicatie ook worden gedownload.