Cover Strategische Verkenning
10 dec '20

Strategische Verkenning Ruimte voor Biobased Bouwen

We moeten opnieuw naar onze manier van bouwen kijken. De bouwwereld heeft zich decennialang volledig op beton en andere minerale en fossiele materialen gestort. Grondstoffen raken uitgeput, klimaatdoelstellingen vereisen dat de bouw minder CO₂ uitstoot en natuurgebieden lijden onder de stikstofuitstoot. Natuurlijk groeiende materialen zijn in toenemende mate een serieus alternatief. Nieuwe technieken, zoals de ontwikkeling van kruislaaghout zorgen voor nieuwe, natuurlijke materialen met verrassende eigenschappen: uiterst stevig, maar toch licht van gewicht, brandveilig en eenvoudig bewerkbaar. Maar bovenal: biobased materialen kunnen de vicieuze cirkel van steeds meer uitstoot omdraaien en CO₂ juist voor lange tijd opslaan. Tegelijkertijd biedt deze manier van bouwen economische kansen voor de landbouwsector, een kwalitatieve impuls voor natuurgebieden en een grote sprong voorwaarts voor de gezondheid van zowel bouwers als bewoners. Dat klinkt positief, maar drempels zijn er ook. De bouwsector is nog niet ingespeeld op biobased materialen, certificeringen zijn nog niet aangepast op nieuwe werkwijzen en bovenal moet er iets veranderen in de publieke perceptie van het gebruik van hout en andere natuurlijke materialen. Denkbeelden rondom kaalslag in Nederlandse bossen en hoge brandgevaarlijkheid zijn onterecht, maar zijn diepgeworteld. Deze verkenning laat zien hoe woningbouw en landschapsontwikkeling hand in hand kunnen gaan en brengt in beeld welke hindernissen biobased bouwmaterialen te overwinnen hebben alvorens ze hun beloften waar kunnen maken.