De cover van het boek Via Parijs.
17 okt '19

Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland

Vanaf vandaag is de publicatie: Via Parijs, openbaar! Samen met het College van Rijksadviseurs hebben wij het laatste jaar aan een ontwerpende verkenning naar een klimaatneutraal Nederland gewerkt. Via Parijs bestaat uit twee delen: een ongevraagd advies van het CRa aan het Rijk en zijn partners en het onderliggende ontwerpend onderzoek gemaakt door Studio Marco Vermeulen.

Via Parijs is een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland, een mogelijk toekomstbeeld dat vanuit ruimtelijke overwegingen én vanuit de logica van systemen ontwikkeld is. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt tot 2030. Deze strategie kijkt verder vooruit, tot 2050, het moment waarop Nederland CO2-neutraal zal zijn. In deze ontwerpverkenning is de gehele opgave voor CO2-reductie in beeld gebracht en in nationaal perspectief geplaatst. Een inspirerend narratief, een ‘groter verhaal’ over Nederland dat richting geeft aan de transitie naar een postfossiele samenleving.

Wij zijn erg trots op dit eindresultaat! Meer lezen? Het hele rapport is te downloaden via deze link, een hardcopy versie is beschikbaar via het College van Rijksadviseurs.