17 dec '10

Waterpleinen in Bosatlas

In de Bosatlas van Nederland Waterland is het waterplein opgenomen als een van de oplossingen waarmee in stedelijk gebied de door klimaatverandering extra benodigde piekberging kan worden gerealiseerd. Dit vormt een waardevolle erkenning voor een idee dat mede door SMV werd ontwikkeld.