BrabantStad

BrabantStad

Verbeelding van de ruimtelijke agenda van Brabantstad

De opgave betreft het ontwerpen en vervaardigen van een prikkelend kaartbeeld van de ruimtelijke agenda van de Brabantse stedelijke regio, alias BrabantStad. Het kaartbeeld inventariseert de belangrijkste ruimtelijke opgaven waaraan door de vijf betrokken steden (Breda, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Helmond), alsmede op regionaal en provinciaal overheidsniveau wordt gewerkt. Het betreft ruimtelijke opgaven op het gebied van bereikbaarheid, nieuwe stedelijke bronpunten en voorzieningen, bijzondere woonmilieus, bedrijventerreinen en landschapsontwikkeling. De gekozen tijdshorizon is daarbij circa 2020 met een eventuele doorkijk naar 2040. Samen geven deze opgaven een goede indicatie van de ruimtelijke toekomst van BrabantStad, zowel voor het stedelijk gebied als de tussenliggende landschappelijke ruimte.

De kaart is vormgegeven als een routekaart voor bezoekers van binnen of buiten BrabantStad. Alle locaties die een functie vervullen op het niveau van BrabantStad zijn uitgelicht. Dit zijn de locaties die de meeste bezoekers te zien krijgen en ook het beeld van BrabantStad bepalen. Samen vormen deze voorzieningen in feite het publiek domein van Brabant. Ook is er een tempografische verschaling toegepast; dat wil zeggen dat locaties die in tijd gezien onderling snel te bereiken zijn, zoals de binnensteden en snelweglocaties, ook op de kaart dichter bij elkaar liggen. Zo ontstaat het beeld van een metropolitane regio met een rijk aanbod aan voorzieningen, ingebed in een landschappelijk gevarieerde omgeving.
Het landschap is op veel plekken integraal onderdeel van het publiek domein en wordt vooral in het weekend druk bezocht door stedelingen die hier naar hartenlust recreëren. De afwisseling van stedelijke voorzieningen en contemplatieve landschappelijke ruimtes is kenmerkend voor BrabantStad en biedt een krachtig onderscheidend vermogen ten opzichte van andere stedelijke regio’s. De wijze waarop stad en land in elkaar haken vormt dan ook een leidend thema bij de ruimtelijke ontwikkeling van de steden in BrabantStad. In het kaartbeeld wordt het contrast tussen stad en land bewust aangezet. Hierdoor ontstaat er ook een perspectief op de toekomst: BrabantStad als een stelsel van een beperkt aantal goed bereikbare hoogdynamische stedelijke knopen in een verder ruraal en soms verwilderd landschap.
jaar
2010

team
ir. Marco Vermeulen, Thijs van Spaandonk

status
Onderzoek

opdrachtgever
Brabant Academy

website
www.brabantacademy.nl


volgend project:
Ecoduct