Energieproducerend Goeree-Overflakkee

Scenario’s voor de verduurzaming van de energievoorziening

Uit de analyse van de energievraag op Goeree-Overflakkee wordt duidelijk dat de warmtevraag, met 44%, de grootste energievraag is op het eiland. Voor de energietransitie op Goeree-Overflakkee betekend dit dus ook nadrukkelijk kijken naar duurzame oplossingen voor de warmtevraag. Voor een volledig duurzaam en betrouwbaar warmtesysteem is regie nodig van de provincie en met name de gemeente, en hoe dit vormgegeven kan worden. Zo is het van belang de consequenties van de verschillende keuzen te doorgronden. In een drietal scenario’s hebben we de uithoeken van het speelveld opgezocht en geprobeerd daar ruimtelijke implicaties aan te verbinden.

Emissie broeikasgassen mondiaal.
Emissie broeikasgassen mondiaal.
Verhouding energiegebruik 2015.
Verhouding energiegebruik 2015.
Bij de eerste variant gaan bewoners hun huis beter isoleren en elektrificeren om van het aardgas af te gaan. Er zal gestuurd worden op het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit om het elektriciteitsnet niet over te belasten.
SCENARIO 1: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
SCENARIO 1: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
SCENARIO 1: Energiesysteem
SCENARIO 1: Energiesysteem
SCENARIO 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
SCENARIO 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
SCENARIO 1: Overzichtskaart
SCENARIO 1: Overzichtskaart
SCENARIO 1: Energievraag 2030
SCENARIO 1: Energievraag 2030
SCENARIO 1: Geschatte kosten
SCENARIO 1: Geschatte kosten
Bij de tweede variant isoleren bewoners hun huis ook beter maar wordt er ook gebruik gemaakt van de potentie als eiland omringd door water, om collectief warmte uit oppervlaktewater te halen en te gebruiken voor ruimteverwarming.
SCENARIO 2: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
SCENARIO 2: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
SCENARIO 2: Energiesysteem
SCENARIO 2: Energiesysteem
SCENARIO 2: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
SCENARIO 2: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
SCENARIO 2: Overzichtskaart
SCENARIO 2: Overzichtskaart
SCENARIO 2: Energievraag 2020
SCENARIO 2: Energievraag 2020
SCENARIO 2: Geschatte kosten
SCENARIO 2: Geschatte kosten
Bij variant drie transformeert Goeree-Overflakkee tot hét energie-innovatie eiland van Nederland of de wereld. Waarbij overschotten aan elektriciteit worden omgezet naar groene grondstoffen en energiedragers die gebruikt worden op het eiland en daarbuiten. Het lijkt er op dat een optelsom van verschillende elementen uit de verschillende scenario’s op verschillende plekken de uiteindelijke fysieke transitie vorm gaat geven.
SCENARIO 3: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
SCENARIO 3: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
SCENARIO 3: Energiesysteem
SCENARIO 3: Energiesysteem
SCENARIO 3: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
SCENARIO 3: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
SCENARIO 3: Overzichtskaart
SCENARIO 3: Overzichtskaart
SCENARIO 3: Energievraag 2030
SCENARIO 3: Energievraag 2030
SCENARIO 3: Geschatte kosten
SCENARIO 3: Geschatte kosten
SCENARIO 3: Conversiepark voor conversie van duurzame elektriciteit in gassen en groene grondstoffen.
SCENARIO 3: Conversiepark voor conversie van duurzame elektriciteit in gassen en groene grondstoffen.
Waterstofgebaseerde energieconversie; stromen-schema.
Waterstofgebaseerde energieconversie; stromen-schema.
jaar
2017

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Joost van der Waal, Chiel Lansink

in samenwerking met
BLOC
TNO


programma
Duurzaam energiesystseem 2030

opdrachtgever
Gemeente Goeree-Overflakkee, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Zuid-Holland

website
www.goeree-overflakkee.nl


volgend project:
Brabant aan Zee: The Dutch Everglades
gerelateerde projecten