SYSTEEMSTUDIE: Uitsnede van de te realiseren of te verzwaren netwerken.
SYSTEEMSTUDIE: Uitsnede van de te realiseren of te verzwaren netwerken.

Energiestudies Noord-Holland

Energie-infrastructuur en ruimte

In opdracht van de provincie Noord-Holland hebben wij verschillende studies gedaan met betrekking tot energie-infrastructuur en ruimte. De Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 is een ruimtelijke verkenning en geeft een integraal beeld van de energieontwikkeling in de toekomst en de impact op de noodzakelijke energie-infrastructuur. In de studie Energie en Ruimte in de regio Noord-Holland Noord zijn met drie toekomstperspectieven de uithoeken van de mogelijke ruimtelijke consequenties van de energietransitie opgezocht.

Van oudsher worden systeemanalyses uitgevoerd voor afzonderlijke energiemodaliteiten (bijvoorbeeld elektriciteit of gas). De opgaven en uitdagingen van de energietransitie maken het noodzakelijk om veel meer te kijken naar de dwarsverbanden.

Luchtfoto datacenters Agriport
Luchtfoto datacenters Agriport

Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050

Het volledige onderzoek kan hier worden gedownload.

De studie is een coproductie van de Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Liander, Gasunie, TenneT en het consortium van CE Delft, Studio Marco Vermeulen en TNO/ECN. Binnen dit onderzoek was Studio Marco Vermeulen verantwoordelijk voor de ruimtelijke verkenning en het integrale beeld van de energieontwikkeling in de toekomst en de impact op de noodzakelijke energie-infrastructuur.

We willen auto’s elektrificeren, huizen en fabrieken van het aardgas af, duurzame opwek en nog veel meer. Dit betekent dat gebruikspatronen, die voorheen voorspelbaar waren (bijvoorbeeld: auto’s gebruiken benzine, LPG of diesel), naar de toekomst vergaand kunnen veranderen, in omvang en ook met verschillende energiedragers.
SYSTEEMSTUDIE: Uitsnede van de te realiseren of te verzwaren netwerken.
SYSTEEMSTUDIE: Uitsnede van de te realiseren of te verzwaren netwerken.
Plaatsing allerlaatste wintrackmast Randstad 380 kV Noordring © TenneT
Plaatsing allerlaatste wintrackmast Randstad 380 kV Noordring © TenneT

Energie en Ruimte in de regio Noord-Holland Noord

Deze studie is ingegeven vanuit de zoektocht naar de ruimtelijke consequenties van de energietransitie. We hebben in een drietal toekomstperspectieven de uithoeken van het speelveld opgezocht en geprobeerd daar ruimtelijke implicaties aan te verbinden. In drie toekomstperspectieven voor 2050 worden mogelijke uitkomsten van een bepaalde denkrichting en consequenties voor Noord-Holland Noord en de subregio’s duidelijk. Bij het eerste perspectief ligt de nadruk op individuele maatregelen en gaan bewoners hun huis beter isoleren. Om volgens de ambitie -van het aardgas af- zal verregaande elektrificatie plaatsvinden. Er zal gestuurd worden op het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit om het elektriciteitsnet niet over te belasten. Bij het tweede perspectief gaan we er vanuit dat besloten wordt de enorme geothermiepotentie, in de ondergrond onder Noord-Holland Noord, intensief te ontginnen, om te gebruiken voor onder andere ruimteverwarming. En bij het derde perspectief zet de regio energie in om zich te profileren als nationale energieregio.
ENERGIE EN RUIMTE: Noord-Holland Noord vanuit de ruimte
ENERGIE EN RUIMTE: Noord-Holland Noord vanuit de ruimte
Luchtfoto Wieringermeer met windmolens
Luchtfoto Wieringermeer met windmolens
ENERGIE EN RUIMTE: 3 perspectieven voor de ruimtelijke verkenning van de energietransitie in Noord-Holland Noord.
ENERGIE EN RUIMTE: 3 perspectieven voor de ruimtelijke verkenning van de energietransitie in Noord-Holland Noord.

Het lijkt er op dat een optelsom van verschillende elementen uit de verschillende perspectieven op verschillende plekken de uiteindelijke fysieke transitie vorm gaat geven.

ENERGIE EN RUIMTE: perspectief 3 landschappelijke inpassing energiesystemen.
ENERGIE EN RUIMTE: perspectief 3 landschappelijke inpassing energiesystemen.
ENERGIE EN RUIMTE: ruimtelijke impact
ENERGIE EN RUIMTE: ruimtelijke impact
ENERGIE EN RUIMTE: landschappelijke inpassing
ENERGIE EN RUIMTE: landschappelijke inpassing
jaar
2019

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Joost van der Waal, Chiel Lansink

in samenwerking met
SYSTEEMSTUDIE: CE Delft, TNO/ECN

programma
Duurzaam energiesystseem 2050

status
Ontwerpend onderzoek

opdrachtgever
Gasunie, Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Liander, Provincie Noord-Holland

website
www.noord-holland.nl


volgend project:
De Zonneroute A37
gerelateerde projecten