NhLz8X5ieJ8
Trailer Landschapstriënnale

High Green

Landschapstriënnale 2021

Het grootste deel van het Nederlandse landschap is ontstaan als resultaat van agrarische activiteiten. Nu andere economische activiteiten hier ook hun sporen achterlaten, hebben we last van landschapspijn. Sommigen vrezen zelfs dat we onze toekomst ondermijnen, omdat een aantrekkelijk landschap randvoorwaardelijk is voor de kenniseconomie (high tech, high green). Hoe voorkomen we dat het landschap wordt overlopen door logistieke hallen, kassen en woningen? Iedereen vindt landschap waardevol, maar economisch gezien is het grotendeels waardeloos. Hoe kunnen we de waarden van het landschap monetariseren? Bijvoorbeeld door het landschap opnieuw productief maken, zodat er ook economische waarde en daarmee ruimtelijke tegendruk ontstaat? Wie neemt daarbij het voortouw? Wie is eigenaar?

Deze kwestie stond centraal tijdens de Landschapstriënnale in april 2021. De gastregio is het VanGoghNationaalPark i.o. dat als binnentuin van de Brabantse steden fungeert. De ontluikende ‘Brabantse Bekenmetropool’ blijkt gelukkig vol creativiteit en er worden al bijzondere allianties gesloten tussen overheid, ondernemers en burgers om projecten te realiseren die tot een beter en mooier landschap leiden. Deze initiatieven verdienen een podium en tijdens LT2021 werd onderzocht hoe ze versneld en opgeschaald kunnen worden tot dragers van het landschap van de toekomst.

Studio Marco Vermeulen was curator van deze editie van de Landschapstriënnale en verantwoordelijk voor het inhoudelijk concept.

Kijk hier de livestreams terug: landschapstriennale.com

543585951
Compilatie van de 10 landschapstrialogen
jaar
2021

team
ir. Marco Vermeulen

status
uitgevoerd

website
landschapstriennale.com


volgend project:
De Cirkel Rond!?
gerelateerde projecten