Huisje Boompje Autootje

Rotterdam, Hoogvliet

Catalogus parkeermorfologie

De alsmaar groeiende parkeerbehoefte heeft een enorme druk gelegd op het openbare ruimte in na-oorlogse wijken en de ideologie waarmee deze wijken zijn ontworpen is hiermee in de verdrukking gekomen. Hoewel de suprematie van de auto in het straatbeeld tot veel ergernis leidt, is niemand bereid om een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het huis op te geven. Nederlanders zijn erg gehecht aan de nabijheid van hun heilige koe die een wezenlijk onderdeel vormt van de moderne Drie-eenheid: Huisje Boompje Autootje. Tegelijkertijd hebben veel Nederlanders een wensbeeld van een verkeersluwe en groene woonstraat. Met andere woorden: iedereen wil de eigen auto voor de deur, maar niemand wil uitkijken op de auto van de buurman. In deze ontwerpstudie wordt de relatie onderzocht tussen parkeren en wonen met als doel deze op gelijkwaardige basis een plaats te geven in het stedenbouwkundig ontwerp. De omvangrijke parkeeropgave binnen de herstructureringsoperatie van Hoogvliet vormt de directe aanleiding voor deze studie. De opgave in Hoogvliet staat niet op zichzelf, maar is exemplarisch voor andere bestaande en nieuwe woningbouwlocaties in Nederland, daar waar de ruimte beperkt is en er geen financiering mogelijk is voor een gebouwde parkeervoorziening.

De studie is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt de invloed van de parkeeropgave op het stedenbouwkundig ontwerp verkend. Om dit zo eenduidig mogelijk te kunnen analyseren is gekozen voor modelmatige benadering. Hiertoe is een catalogus samengesteld met 38 stedenbouwkundige modellen voor grondgebonden woonmilieus op eenzelfde, fictieve locatie. Het gebruik van de catalogus hoeft zich niet te beperken tot Hoogvliet. Bij het (her)ontwerp van in principe iedere woonomgeving kan het als referentie fungeren. In het tweede deel vindt de typologische verkenning toepassing op twee concrete woningbouwlocaties in Hoogvliet, de Tarbotstraat en de Vlietzone. De keuze voor bepaalde parkeermodellen is mede ingegeven door de specifieke randvoorwaarden van deze locaties.
Standaard gegevens
Standaard gegevens
jaar
2005

in samenwerking met
Urban Affairs

programma
144 woningen, 252 parkeerplaatsen

opdrachtgever
Wimby

website
www.wimby.nl


volgend project:
Zwembadboot
gerelateerde projecten