Loopgraaf voor de Vrede

Oirschot

oorlog en vrede op de oirschotse heide

De Nederlandse krijgsmacht stelt zich in dienst van de vrede. Bijna nerges is deze paradox duidelijker dan op de Oirschotse heide, waar spectaculaire militaire oefeningen plaatsvinden boven publiek toegankelijke heidevelden. De Loopgraaf van de Vrede van Studio Marco Vermeulen legt nadruk op deze paradox door uitzicht te bieden op het militaire schouwspel vanuit een loopgraaf die de vorm heeft van een vredesteken.

Het gegraven vredesteken bevindt zich in de nabijheid van de Groene Corridor, maar wordt aan het zicht onttrokken door bossages, en daarnaast afgescheiden door een heideveld. Bezoekers bereiken de loopgraaf via het bos en de heide. De loopgraaf ligt op een plek die uitzicht biedt over de Oirschotse Heide en de spectaculaire militaire oefeningen die er plaatsvinden.
Het contrast tussen oorlog en vrede wordt verder uitgediept door de loopgraaf aan te laten leggen door het leger. De soldaten graven smalle sleuven waarin beton wordt gestort. Deze betonnen elementen vormen de wanden van de loopgraaf, en krijgen door het handmatig aanleggen van de sleuven een ruwe, aardse textuur. Een deel van het uitgegraven bodemmateriaal wordt als toeslagmateriaal aan het beton toegevoegd waardoor het dezelfde kleur krijgt als de bodem ter plekke. De overgebleven grond tussen de wanden wordt uitgegraven. De ontstane ruimte vormt de loopgraaf: een militair object met een publieke en recreatieve functie.

beschutting tegen het schouwspel van geweld in dienst van de vrede

Vanuit de loopgraaf kan de omgeving vanaf verschillende dieptes beleefd worden. Het meest ondiepe deel is verbonden aan het pad en biedt toegang tot de loopgraaf. Vanaf daar wordt de loopgraaf geleidelijk dieper. Bij delen nabij de entree kan de wand van de loopgraaf als zitgelegenheid gebruikt worden. Nog lager gelegen delen bieden het perspectief van militairen, waarbij de kijkhoogte zich vlak boven het maaiveld bevindt. In het laagste deel van de loopgraaf bevindt de bezoeker zich volledig onder maaiveldhoogte. De loopgraaf is er besloten en nauw. De bodem is voelbaar, en boven de bezoekers is alleen een smalle strook lucht zichtbaar.
Het vredesteken is onderdeel van een reeks kunstobjecten langs de “Groene Corridor”, een landschappelijke route die over de Eindhovense Dijk van Oirschot naar Eindhoven loopt. Het bevindt zich in de nabijheid van de weg, maar wordt aan het zicht onttrokken door bosschages, en daarnaast afgescheiden door een heideveld. Bezoekers bereiken de loopgraaf via het bos en de heide, waar het militaire schouwspel vanaf een geïsoleerde plek in de natuur ervaren kan worden.
jaar
2019

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse, Msc. M.Arch. Bertus van Woerden, Alberto Carbonell

status
Bouwvoorbereiding

opdrachtgever
Gemeente Oirschot


volgend project:
Oude Toren
gerelateerde projecten