Parkeertoren

Situatieloos

Typologische studie naar parkeeroplossingen

Een gebouwde, meerlaagse parkeervoorziening is het antwoord op de nog altijd groeiende parkeerbehoefte, met name daar waar concentratie van activiteiten een zorgvuldig gebruik van de beschikbare ruimte vereist. In de traditionele parkeergarage wordt de auto door de gebruiker zelf naar de parkeerplaats gereden. Inmiddels is er wereldwijd ook ervaring opgedaan met mechanische parkeersystemen die, in een geautomatiseerde variant op valet-parking, voor de afwikkeling zorgdragen. De toepassing van logistieke oplossingen uit de industrie en handel heeft geleid tot goede en betrouwbare parkeerautomaten. De stand van de techniek met betrekking tot meerlaagse parkeerautomaten is inmiddels zover gevorderd dat deze gecombineerd kan worden met een gebouwtype dat uitermate geschikt is op plaatsen waar ruimte schaars is: de toren.

Het ontwerp betreft een toren van ca 100m hoog, capaciteit ca 450 auto's, met aan de voet een ruim en comfortabel ontvangst- en uitgiftestation. Achter het station vindt het opnemen, verplaatsen en stallen van voertuigen geautomatiseerd plaats. De horizontale verplaatsing geschiedt middels een traverserobot terwijl zes autoliften zorgen voor het verticale transport in de toren. Door de ontkoppeling van de cycli van instappen en oppakken auto, transport, wegzetten en omgekeerd kan een hoge capaciteit van aankomst en vertrek worden geregeld. Achter de perrons komen in principe geen mensen, wat veel voordelen heeft met betrekking tot veiligheid en een efficiënt ruimtegebruik. De toren wordt geflankeerd door een noodtrappenhuis ten behoeve van het technisch onderhoud.
De parkeertoren is echter meer dan een efficiënte parkeervoorziening. Het in hoog tempo parkeren van auto's in de skyline is een visueel spektakel. Afhankelijk van het aantal geparkeerde auto's zal de verschijningsvorm van de toren gedurende een dag voortdurend veranderen. Terwijl een volle bezetting in een kleurrijk pallet resulteert, zal de toren in minder drukke tijden transparanter ogen. De parkeerfaciliteit evolueert daarmee van voorziening tot baken.
BEGANE GROND
BEGANE GROND
jaar
2004

in samenwerking met
IV Bouw en Consult , A2 Studio (visualisatie) , Urban Affairs

programma
Parkeerruimte


volgend project:
Aanrechtbad
gerelateerde nieuws