Cover Strategische Verkenning
Cover Strategische Verkenning

Ruimte voor Biobased Bouwen

Strategische Verkenning

Vanaf vandaag 10 december 2020 is de Strategische Verkenning Ruimte voor Biobased Bouwen, openbaar.

Samen met de ministeries van BZK en LNV, College van Rijksadviseurs en provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben wij het laatste jaar aan deze strategische verkenning naar een biobased bouwsector gewerkt.

In een Special Livecast: 'Ruimte voor Biobased Bouwen' in Pakhuis de Zwijger zijn de verkenning en de bijbehorende korte film gepresenteerd. Ook is de verkenning ingediend bij de Tweede Kamer.

Wij zijn erg trots op dit eindresultaat! Meer lezen? Het hele rapport is hier te downloaden. Een hardcopy versie is beschikbaar via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -stuur een mail naar: postbusNederlandvanMorgen@minbzk.nl.

xsJadm_ceyY
Ruimte voor Biobased Bouwen, een strategische verkenning. Film gemaakt door: Company New Heroes
We moeten opnieuw naar onze manier van bouwen kijken. De bouwwereld heeft zich decennialang volledig op beton en andere minerale en fossiele materialen gestort. Grondstoffen raken uitgeput, klimaatdoelstellingen vereisen dat de bouw minder CO₂ uitstoot en natuurgebieden lijden onder de stikstofuitstoot. Natuurlijk groeiende materialen zijn in toenemende mate een serieus alternatief. Nieuwe technieken, zoals de ontwikkeling van kruislaaghout zorgen voor nieuwe, natuurlijke materialen met verrassende eigenschappen: uiterst stevig, maar toch licht van gewicht, brandveilig en eenvoudig bewerkbaar. Maar bovenal: biobased materialen kunnen de vicieuze cirkel van steeds meer uitstoot omdraaien en CO₂ juist voor lange tijd opslaan. Tegelijkertijd biedt deze manier van bouwen economische kansen voor de landbouwsector, een kwalitatieve impuls voor natuurgebieden en een grote sprong voorwaarts voor de gezondheid van zowel bouwers als bewoners. Dat klinkt positief, maar drempels zijn er ook. De bouwsector is nog niet ingespeeld op biobased materialen, certificeringen zijn nog niet aangepast op nieuwe werkwijzen en bovenal moet er iets veranderen in de publieke perceptie van het gebruik van hout en andere natuurlijke materialen. Denkbeelden rondom kaalslag in Nederlandse bossen en hoge brandgevaarlijkheid zijn onterecht, maar zijn diepgeworteld. Deze verkenning laat zien hoe woningbouw en landschapsontwikkeling hand in hand kunnen gaan en brengt in beeld welke hindernissen biobased bouwmaterialen te overwinnen hebben alvorens ze hun beloften waar kunnen maken.
Kalkhennephuis van Gerrit Hiemstra
Kalkhennephuis van Gerrit Hiemstra
Kaart met een rijkdom aan biobased gebouwen in Nederland
Kaart met een rijkdom aan biobased gebouwen in Nederland
houtstapels, Seattle, circa 1919
houtstapels, Seattle, circa 1919
jaar
2020

team
ir. Marco Vermeulen, Msc. M.Arch. Bertus van Woerden, ir. Joost van der Waal, Luc Voorter

in samenwerking met
Ferry Piekart (tekstschrijver)

status
afgerond

opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


volgend project:
Huis aan de Maas
gerelateerde nieuws
gerelateerde media
gerelateerde projecten