Overzicht maquette | Fotograaf P. Cox
Overzicht maquette | Fotograaf P. Cox

SUPERvillage

Zuidoost Brabant

Plan de campagne

Zuidoost Brabant heeft de ambitie om als Brainport de concurrentie aan te gaan met andere kennisregio's in Europa. Om te kunnen overleven moeten nieuwe bedrijven én kenniswerkers uit de hele wereld worden aangetrokken. Het succes van een Brainport wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van leven die wordt geboden. Uit onderzoek blijkt dat kenniswerkers over het algemeen op zoek zijn naar een rustige, veilige en groene woonomgeving.

Eindhoven SUPERvillage plan de campagne kan hier worden gedownload.

Het recreatief bereik van Zuidoost-Brabant
Het recreatief bereik van Zuidoost-Brabant
Kenniswerker van 9:00 - 17.00 en van 17:00 - 9:00
Kenniswerker van 9:00 - 17.00 en van 17:00 - 9:00
Succesvolle innovatieve regio's in Europa en de Verenigde Staten afficheren zich zonder uitzondering nadrukkelijk met het landschap waarin ze gelegen zijn. Over het algemeen zijn dit kapitale landschappen, zoals de Alpen of de Middellandse Zee. Hoewel veel Nederlanders warme gevoelens koesteren voor het Brabantse landschap, is een concurrentiepositie op Europese schaal niet vanzelfsprekend. Wil Brainport slagen, dan zal naast kennisinfrastructuur, vooral in een aantrekkelijk woonlandschap geïnvesteerd moeten worden.

De bio-industrie is medeverantwoordelijk voor de teloorgang van het Brabantse landschap, maar met het vrijkomen van de Brabantse zandgronden kan een nieuw cultuurlandschap ontstaan, waarin een gewenste rurale woonidylle op grote schaal kan worden gehuisvest. De grootste uitdaging voor Zuidoost Brabant is om zoveel mogelijk woningen 'in contact te brengen' met een groene omgeving. Decennia van ruilverkaveling hebben geleid tot een gefragmenteerd boslandschap, waarin oneindig veel kleinere ruimtes zich schuilhouden. Deze bestaande bosfragmenten manifesteren zich samen als een uitgestrekt en complex landschappelijk bouwwerk, waarin de door bomen gevormde 'kamers, gangen en nissen' in alle soorten en maten elkaar afwisselen. Het is daarom mogelijk aantrekkelijke groene woonmilieus te creëren die bijdragen aan een verdere detaillering en verfijning van dit landschap. Gezocht moet worden naar mechanismen waarbij bouwen in het buitengebied betekent dat er tegelijkertijd aan landschap gebouwd wordt. Niet elders door middel van compensatiegroen, maar juist op de plek waar gebouwd wordt; daar waar bewoners er het meeste profijt van hebben.
Genuanceerde mengvormen van rood en groen
Genuanceerde mengvormen van rood en groen
1. Fifty fifty as you wish | 2. Van domein tot landschap
1. Fifty fifty as you wish | 2. Van domein tot landschap
Een basis regel voor ontwikkeling
Een basis regel voor ontwikkeling
1. Nieuwe campussen met het rijkswegennet en het fietsnetwerk | 2. Bestaand collectief landschap | 3. Nieuw particulier landschap
1. Nieuwe campussen met het rijkswegennet en het fietsnetwerk | 2. Bestaand collectief landschap | 3. Nieuw particulier landschap
Nieuwe kaart van Zuidoost Brabant
Nieuwe kaart van Zuidoost Brabant
Overzicht maquette | Fotograaf P. Cox
Overzicht maquette | Fotograaf P. Cox
Detail maquette
Detail maquette
Detail maquette
Detail maquette
jaar
2005

in samenwerking met
-Scape, Urban Affairs

programma
Woonmileus en landschapontwikkeling

opdrachtgever
Gemeente Eindhoven, Gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

website
www.eindhoven.nl


volgend project:
Parkeertoren
gerelateerde projecten