Entreegebied
Entreegebied

Werklandschap Ekkersrijt

Son en Breugel

Ontwerp bedrijfsterrein

Bedrijvenpark Ekkersrijt (gemeente Son en Breugel) is 260 ha groot en kent een omvangrijke diversiteit aan bedrijven. Het terrein ligt aan de A50, die de noordzijde van de stad Eindhoven begrenst. Markante onderdelen van Ekkersrijt zijn Science Park Eindhoven en het Meubelplein Ekkersrijt. Op Ekkersrijt zijn circa 300 bedrijven gevestigd met een gezamenlijke omvang van bijna 10.000 werknemers. Ekkersrijt ziet een volledig nieuwe fase op zich afkomen, waardoor ook essentiële vragen over potenties en toekomstig gebruik ontstaan.

overzicht
overzicht
grote diversiteit aan gebruikers
grote diversiteit aan gebruikers
Vooral ingrijpend is dat zich allerlei nieuwe generaties bedrijven aandienen, waaronder zelfs publieksaantrekkende functies (zoals winkels en vrijetijdsbestemmingen). Daarnaast heeft Ekkersrijt te maken met een veranderende omgeving. Dit gebeurt letterlijk door de komst van nieuwe infrastructuur (w.o. de recente doortrekking van de A50, de toekomstige doortrekking van de Randweg, en de geplande komst van HOV en Slowlane) en de ontwikkeling van aangrenzende gebieden. Maar het gebeurt vooral ook figuurlijk door mondiale trends en de daarmee gepaard gaande transformerende economische structuur in de Brainportregio en de bijbehorende ontwikkeling en herpositionering van campussen en andere werklocaties.

De vragen over potenties en toekomstig gebruik van Ekkersrijt zijn fundamenteel. Het bestaande Masterplan Ekkersrijt dateert uit 2004 en geeft hierop geen afdoende antwoorden meer. De voortgaande ontwikkelingen vragen ook niet meer om het consolideren van de bestaande situatie. Ze vragen om een zoektocht naar een mogelijke nieuwe identiteit van Ekkersrijt als werklandschap in de 21e eeuw en de ruimtelijke en programmatische opgaven die daaruit voortvloeien. Vanuit deze gedachtevorming hebben Industrieschap Ekkersrijt, Brainport Development Company en Provincie Noord-Brabant het gezamenlijke initiatief genomen voor het maken van een toekomstvisie voor Ekkersrijt .

Het bedrijventerrein Ekkersrijt heeft het vooruitzicht te groeien van de huidige onopvallende en middelmatige randzone voor bedrijven en meubelwinkels naar een spannende omgeving waar het werken wordt afgewisseld met andere verrassende vormen van stedelijk gebruik.

Op Ekkersrijt geldt het principe dat werken volledig is geïntegreerd in het stedelijke leven. Hier voelt het niet dat bedrijven zijn weggestopt, maar juist toegankelijk zijn voor iedereen. Het open werklandschap heeft een inrichting die bedrijven en werknemers uitnodigt voor innovatie en interactie. De betrokkenheid van bedrijven en werknemers bij hun werkomgeving is groot – zij vormen initiatieven van nieuw en verrassend gebruik van het werklandschap. Het Werklandschap groeit daarmee door naar een Vrij Leeflandschap – een nieuw type stedelijk landschap met eigenzinnige karaktertrekken.
aanzet tot visievorming
aanzet tot visievorming
Het nieuwe hart van Science Park Eindhoven
Het nieuwe hart van Science Park Eindhoven
Entreegebouw Ekkersrijt
Entreegebouw Ekkersrijt
jaar
2011

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Joost van der Waal, Ting Wen, Thijs van Spaandonk, Louisa Vermoere

in samenwerking met
Urban Xchange

status
in ontwikkeling

opdrachtgever
Brainport Development Company, Industrieschap Ekkersrijt, Provincie Noord-Brabant

website
www.ekkersrijt.nl


volgend project:
WaalWeelde Midden
gerelateerde projecten