Vogelvlucht perspectief
Vogelvlucht perspectief

Woonlandschappen 1.0

Landschappelijk wonen in hoge dichtheid

In het woonlandschap staat de landschappelijke beleving centraal. De referentie vormt een conventionele woonwijk met rug-aan-rug oriëntatie in een dichtheid van circa 36 ha woningen per hectare. Vanwege de haalbaarheid streven we naar een vergelijkbare dichtheid. In het woonlandschap zijn de woningen niet rug-aan-rug maar kop-staart ten opzichte van elkaar gesitueerd waardoor alle woningen en tuinen een optimale oriëntatie hebben ten opzichte van de zon. De woningen zijn daarnaast zijwaarts naar de straat georiënteerd waardoor de private buitenruimtes een relatie met de autoluwe straat krijgen. Dit bevordert de levendigheid in de wijk, in tegenstelling tot een traditionele configuratie waarbij het (buiten)leven zich schuilhoudt in de achtertuinen. Ook voor kinderen biedt dit veel extra speelmogelijkheden waarbij de straat een verlengde wordt van de tuin en omgekeerd. Door de woningen ten opzichte van elkaar te verschuiven ontstaan, met behoud van de dichtheid, semi-vrijstaande woningen wat beter aansluit bij het woonideaal. De sculpturale daken van de woningen vormen tevens de visuele begrenzing van de private tuinen. Dit resulteert in ruimtelijk bijzondere en beschutte buitenruimtes waar de zontoetreding ook optimaal is. Vanuit de woonkamer bekeken wordt de horizon als het ware opgetild waardoor de tuin groter lijkt. Door de daken met sedum te begroeien wordt dit effect versterkt.

Ook de woning zelf heeft bijzondere ruimtelijke kwaliteiten. De woonverdieping wordt doelbewust op de eerste verdieping onder de sculpturale kap gesitueerd, zodat hier een maximale hoeveelheid licht binnentreedt. De secundaire ruimtes zoals slaapkamers, badkamer en berging bevinden zich op de begane grond. Om hier nog extra licht te kunnen toelaten wordt tussen de twee kinderslaapkamers een kleine patio gesitueerd. Ook de eetkamer op de eerste verdieping grenst aan deze patio waardoor ook hier extra daglicht wordt toegelaten. Daarnaast ontstaan er hierdoor mooie visuele relaties in de woning.
Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede
Langsdoorsnede
Langsdoorsnede
Exploded view
Exploded view
Woonkamer
Woonkamer
Plattegrond
Plattegrond
    0/ conventioneel: rug aan rug
    1/ kop-staart: optimale oriëntatie van alle woningen en tuinen
    2/ zijwaartse oriëntatie op de straat
    3/ vrijstaande woningen
    4/ gemodelleerde groene kappen
0/ conventioneel: rug aan rug 1/ kop-staart: optimale oriëntatie van alle woningen en tuinen 2/ zijwaartse oriëntatie op de straat 3/ vrijstaande woningen 4/ gemodelleerde groene kappen
 1/ in een grid van 7.50m x 7.50m worden straten gelegd
 2/ parkeren aan de woning
 3/ alle woningen en tuinen ontsluiten aan de straat
 4/ bebouwd versus onbebouwd
 5/ met groene daken ontstaat er een woonlandschap
1/ in een grid van 7.50m x 7.50m worden straten gelegd 2/ parkeren aan de woning 3/ alle woningen en tuinen ontsluiten aan de straat 4/ bebouwd versus onbebouwd 5/ met groene daken ontstaat er een woonlandschap
jaar
2011

team
ir. Marco Vermeulen, Antoine van Erp, Renzo Sgolacchia, Thijs van Spaandonk

programma
Landschappelijk wonen, woonidealen, wonen in groen.


volgend project:
Deltascenario's Rijnmond-Drechtsteden
gerelateerde projecten