Fort Sabina

Willemstad NL

Ontwikkelperspectief Fort Sabina als onderdeel van de Stelling van Willemstad

Fort Sabina maakt deel uit van de ‘Stelling van Willemstad’. Dit is een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie en daarbuiten. De Zuiderwaterlinie immers kent vrijwel geen forten behalve de zgn. aarden forten die verder niet bebouwd zijn. Sabina is dat met de andere forten rond Willemstad juist wel en de bebouwing met de oorspronkelijke toren (de Tour Modèle) is dus zeer zeldzaam in Nederland. Uniek is verder de ligging rond het grote, open water van Volkerak en Hollands Diep waarbij alle forten nadrukkelijk en zichtbaar verbonden zijn. Daarbij is de stelling zo compact dat zij zich vanaf fort Sabina in één keer laat overzien.

Het fort en de ‘Stelling van Willemstad’ zijn identiteitsdragers voor de regio. Zij vertellen niet alleen het belangrijkste verhaal van Willemstad en zijn strategische ligging, daarnaast zijn fort en Stelling beeldbepalende ruimtelijke structuren, onderdeel van de Brabant-brede structuur die de Zuiderwaterlinie is.

Waar cultuurhistorie en natuur op veel forten samengaan, geldt dit op en rond fort Sabina in bijzondere mate. Het fort maakt met grote delen van de directe omgeving deel uit van een hoogwaardig natuurgebied (EHS en Natura 2000). Kenmerkend is vooral de grote variatie aan bijzondere planten en dieren m.n. vogels zoals flamingo’s, lepelaars, visarenden en plevieren. De direct aan het fort grenzende St. Anthoniegorzen staan in de top tien van broedgebieden voor weidevogels in Nederland. Niet in de laatste plaats moet aan dit alles nog de aanstaande verzilting van het Volkerak worden toegevoegd. Hierdoor zal naast de huidige ecologische rijkdom nog nieuwe, streekeigen natuur ontstaan.

Het concept zal de pijlers voor de ontwikkeling van Sabina: de gastvrijheid, natuur, cultuur en het beheer en onderhoud met elkaar verweven en een eerste stap zetten naar een totale visie. Doel van dit ontwikkelperspectief op conceptueel niveau is het laten zien hoe deze pijlers elkaar kunnen versterken, met het overkoepelende thema (stoer/rauw) van de Stelling van Willemstad als leidraad.
Luchtfoto Fort Sabina Henrica
Luchtfoto Fort Sabina Henrica
Concept ontwerp - Archipuncturale ingrepen
Concept ontwerp - Archipuncturale ingrepen
jaar
2015

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse, Msc. M.Arch. Bertus van Woerden, Wout Kruijer

programma
Combinatie van cultuur, natuur en recreatie

opdrachtgever
gemeente Moerdijk

website
www.brabant.nl


volgend project:
Biobased Backbone
gerelateerde projecten