A.J.C. Bartels

Aanrechtbad

A101 / Masshtab

Inside Out

AgriFood Capital

Landscaping the food

Alliantie Zuiderwaterlinie

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Architectuur Lokaal

Biobased Backbone

Atelier Overijssel

De Lutte

Biesbosch Museum

Biesbosch Museumeiland

Brabant Academy

BrabantStad

College van Rijksadviseurs (CRA)

Dutch Smart Thermal Grid

Creative Industries Fund NL

Biobased Backbone

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Deltascenario's Rijnmond-Drechtsteden

E.J.M. van Eerd

Rosemondtstraat

EnergyInnovation Board Zuid-Holland

DeltaGrid 2050, Zuid-Holland

Gemeente Eindhoven

SUPERvillage

Gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

SUPERvillage

Gemeente Emmen

Park Emmen

Gemeente Goeree-Overflakkee

Energieproducerend Goeree-Overflakkee

Gemeente Landerd

Natuurpoort Maashorst

Gemeente Rotterdam

Rotterdam Waterstad 2035

Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf)

Rotterdam Waterstad 2035

Havenbedrijf Amsterdam

Energiestudies Noord-Holland

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Rotterdam Waterstad 2035

IABR Atelier Making Projects

WaalWeelde Midden

Industrieschap Ekkersrijt

Werklandschap Ekkersrijt

Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circular Mainframe
Ruimte voor Biobased Bouwen
Via Parijs

Ministerie van Economische Zaken

Via Parijs

Noord-Brabantse Kunst Stichting

Landbouwontwikkelingsgebied Chijnsgoed

Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg

Parkstad Limburg

Oranjewoud

Ecoduct

Particulier

Huis aan de Maas

Projectbureau Noordzeekanaalgebied

Energietransitie Noordzeekanaalgebied

Provincie Noord-Holland

Energiestudies Noord-Holland

Rijkswaterstaat

De Zonneroute A37

SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting)

Brabant dreaming

Stichting Menno van Coehoorn

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Stichting Museum de Ronde Venen

Museum De Ronde Venen

Stichting 's-Hertogenbosch Vestingwerken

Vier Eeuwen Militaire Inundaties

Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland

Facility pooling

Stimuleringsfonds voor Architectuur

Brabant dreaming

Toerisme Recreatie Nederland

Zwembadboot

Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM)

AFC Nieuw Prinsenland

Vereniging Deltametropool

Brabant aan Zee: The Dutch Everglades

Waterschappen Hollandse Delta

Rotterdam Waterstad 2035

Gemeente Boxtel

GreenTech Park

gemeente Moerdijk

Fort Sabina

Dutch Design Foundation

Biobasecamp