Interview voor Brabant Kennis

Over de toekomst van de Brabantse kringloopeconomie
brabantkennis.nl

Cause and Effect

Visualizing sustainibility

Trend Book

Dutch Design Weel Eindhoven Istanbul Design Week

Deltaprogramma|Rijnmond-Drechtsteden

Verkenning Deltascenario's voor het stedelijk gebied Rijnmond - Drechtsteden
www.rijksoverheid.nl

Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 09/10

25 toonaangevende projecten in tijden van verandering
www.jaarboekls.nl

Architectuur als noodzaak

Nederlandse ontwerpen voor de toekomst
www.naipublishers.nl

Artikel Duurzaam Bouwen

Het c2c werklandschap van Greenport Venlo

Het geniale Landschap

Studie naar ruimtelijke scenario`s voor Brainport
Cover Strategische Verkenning

Ruimte voor Biobased Bouwen

Strategische Verkenning